Erasmus+

Bir spor derneği olarak Avrupa Birliği fonlarından yararlanmaktayız. Spor ve gençlik alanında yürüttüğümüz projelerle bu alanda Türkiye’nin en aktif derneklerindeniz.