Son Projemiz:

Promoting sport for people’s recovery from disaster:

We care, We sport!

06 Şubat 2023’te yaşadığımız asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan şehrimiz Malatya ve bölge şehirlerde yaşayanların sporla rehabilite olması ve depremin etki ve sonuçlarını en aza indirgemek için yola çıktığımız projemiz Erasmus+ Spor Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Projenin genel amacı spor afet müdahalesinde sporu teşvik etmektir.


STK gönüllülerinin spor becerilerini geliştirmeye ve spor personelinin afet sonrası çalışma kapasitelerini geliştirmeye ve test etmeye yönelik bir hazırlık döneminin ardından, Türkiye’deki nüfusun deprem bölgesinde yaşayabilmesine yardımcı olmak için somut spor eylemleri uygulayacağız; Ayrıca, hem eğitim sırasında kazanılan kapasiteleri test etmek hem de doğal afetten kaçan insanlara fiziksel ve zihinsel sağlıklarını iyileştirme fırsatları sunmak amacıyla spor etkinlikleri düzenleyeceğiz.


Süreç, afet sonrası müdahalede sporun nasıl kullanılacağını öğrenmek için kaynaklar üretmemize, 140’tan fazla kişiyi (gönüllüler ve spor personeli) ve spor faaliyetlerine ve etkinliklerine katılan 200’den fazla kişiyi dahil etmemize ve 90’dan fazla STK, Spor Dernekleri ve Sivil toplum kuruluşları, katılımcıları göndererek projenin uygulanmasına katkıda bulunacak ve katılım ve takip için taahhütte bulunacaktır.
Öğrenme kaynakları, ders öğrenme analizi ve bir el kitabı nihai olarak Program Alanındaki diğer kuruluşlara ve ilgili taraflara paylaşılacak, dağıtılacak ve aktarılacaktır.


Amacımız, afet bölgelerindeki nüfusa yardım etmek için mümkün olan tüm araçları acilen kullanma ihtiyacından kaynaklanmaktadır; aynı zamanda ortaklarımızın Sporun, deprem ve farklı bölgelerdeki diğer doğal ve insan yapımı felaketlerden sonra toparlanma sürecinde bir rol oynayabileceği inancını oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Böyle bir inanç, ortakların geçmiş deneyimlerinden kaynaklanmaktadır: SPELL (Türkiye), kurulduğu günden bu yana herkes için kapsayıcı spor için gönüllü olmuştur; USMA (İtalya)- tabandan gelen bir spor organizasyonudur ve halihazırda dünyanın felaketlerde ve yoksul bölgelerinde STK’larla işbirliği yaparak insanların sağlığı ve iyileşmeleri için spora yatırım yapmaktadır. Çeşitli bağlamlarda gençlerin ve gönüllülerin becerilerini geliştirmek için çalışan ve spor topluluğu psikolojisi konusunda araştırmalar geliştiren CERC (Slovenya) ve BONSAI (Hırvatistan), gönüllü dernekler, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüpleriyle her gün iş birliği yapıyor.

Scroll to Top