Çocuğa yönelik şiddetin kökeni kültürel, ekonomik ve sosyal uygulamalara dayanan küresel
bir sorundur. Her ülkede, her toplumsal alanda görülür; farklılıklarından bağımsız her
çocuğun şiddete maruz kalma, her yetişkinin çocuğa zarar verme riski vardır ve bu durum
çocuklarla çalışan kişiler ve kuruluşlar için de geçerlidir. Bir yetişkinin çocuklarla çalışma ve
temas hali arttıkça, kasıtlı ya da kasıtsız zarar verme ihtimali de artmaktadır. Çocuk koruma
politikası, güvenli çalışma planlarının oluşturulması ve bildirim süreci gibi sistemli prosedürler
ile işe alım süreci ve davranış kuralları gibi standartlar belirleyerek, kuruluşların kendi iç
işleyişlerinde çalışanlarının, yürütülen plan ve uygulamaların çocuklara hiçbir şekilde zarar
vermemesini güvence altına almalarını ve bu süreci izlemelerini kolaylaştırır.
SPELL , çocukların bulunduğu her ortamda maruz kalabildiği her tür şiddeti önlemeye yönelik
hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla faaliyet
göstermektedir.

SPELL Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de (ÇHS); yaşama ve gelişme hakkı,
çocuğun yüksek yararının gözetilmesi, çocuğun katılımının sağlanması ve ayrımcılık
gözetmeme olarak düzenlenmiş dört şemsiye hakkın rehberliğinde yürütür. Ortaklık Ağı
çocuğa karşı şiddettin önlenmesi için sivil toplumun izleme rolünü̈belirlerken BM ÇHS 19.
maddesi ve BM Çocuk Hakları Komitesi 8 ve 13 No.lu Genel Yorumları ile Birleşmiş̧Milletler
Çocuğa Karşı Şiddet Raporunu ve BM Çocuğa Karşı Şiddet Özel Temsilcisinin tavsiyelerini
SPELL referans kabul eder. SPELL, çocukların kararlara ve çalışmalara katılımını sağlamaya
azami özen gösterir. Bu Politika Belgesi aracılığıyla SPELL çocuklarla doğrudan ya da dolaylı
olarak yürüttüğü tüm çalışmalarında. Çocuk koruma politakalarına önem verir

SPELL Çocukların kurum çalışmaları nedeniyle maruz kalabilecekleri her tür zararın
engellenmesi ve çocukların desteklenmesi için gerekli önlemleri alacağını, Bu önlemleri;
çocukların eşit haklara sahip olduğu, her birinin biricik olduğu, katılımlarının vazgeçilmez
olduğu bilgisiyle ve her durumda öncelikli yararlarını gözeterek geliştireceğini, Bu önlemlerin
yaşama geçmesi için bildirim mekanizması da dahil olmak üzere gerekli standartları ve
prosedürleri oluşturacağını garanti eder.

Çocukların yer aldığı etkinliklere katılan fotoğrafçı, gazeteci, film ekibi gibi ziyaretçilerin de bu
kurallara uyması beklenir. Bu amaçla ziyaretçilerle çalışma öncesi Çocuk Koruma Politika
Belgesi ve Davranış Kuralları paylaşılır; kuralları anladıklarından ve uyma taahhüdünde
bulunduklarından emin olunur. Çalışma esnasında ziyaretçiler çocuklarla yalnız bırakılmaz.
İster çalışanlar ya da dış uzmanlar ister ziyaretçiler tarafından yapılsın, çocukların
görsellerinin, görüşlerinin ve ürünlerinin iletişim aracı olarak kullanılacağı durumlarda
çocuklardan ve vasilerinden Aydınlatılmış Onay Formu alınır.