WHISTLE Projemizin ortaklık toplantısını Padova, İtalya’da yaptık.

WHISTLE Projemizin ortaklık toplantısını Padova, İtalya’da yaptık.

Women’s Healthy and active lifestyle Is Threatened by verbal sexual harassment: LEt’s stop catcalling in sport!

WHISTLE projesinin KAPSAMI, sporda Sözlü Cinsel Tacizi ve azarlamayı önlemek ve bunlarla mücadele etmektir; çünkü bu davranış, organize sporlardan ayrılmanın nedenlerinden biri ve kadınların spor yapmaları üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu da kadınların spor yapmalarını engelleyen sebeplerden biridir. Ayrıca bu davranışlar kadınların açık havada fiziksel aktivite yapmalarını da kısıtlıyor. Catcalling yeni bir olgu değil; yenilik, son yıllarda bunun konuşulmaya başlanması, kadın hareketlerinin doğmuş olması. Catcaling sadece sokaklarda kadın koşucuların veya bisikletçilerin başına gelen bir şey değil; hakkında çok fazla kanıt olmasa bile organize sporu da etkiliyor; ANCAK veri eksikliği sorunun yokluğu anlamına gelmiyor. Veri eksikliği daha çok raporlama korkusundan, spor yapan kadınlara özel olarak tasarlanmış bir destek sisteminin bulunmamasından, spor kulüplerindeki bilgi eksikliğinden, kaynaklanmaktadır. Bu senaryoda WHISTLE, özellikle organize sporlarda olguyu daha iyi anlamak için bilgiyi artırıyor; spor kulübü uygulayıcılarını, kadın derneklerini ve yerel yetkilileri eğiterek onlara sorunu tespit etme ve Sözlü Cinsel Taciz mağdurlarını desteklemek için doğru önlemleri alma araçlarını sağlamayı amaçlıyor. Belirli faaliyetler, hikayelerini paylaşmak ve pilot güçlendirme programlarında yer almak üzere görev alan 150’den fazla kadına doğrudan hitap etmektedir. Çağrının kadınların spora katılımı üzerindeki etkisine ilişkin yaratıcı bir farkındalık kampanyası, erkeklerden, antrenörlerden, spor profesyonellerinden, yöneticilerden ve taraftarlardan oluşan daha geniş bir grubu etkilemek için stratejik olarak geliştirildi. Ana sonuç, 30’dan fazla spor kulübünde kurulan WHISTLE TAVSİYE SİSTEMLERİ (WAS) ile özetlenebilir: burada kadınlar, meydana gelebilecek herhangi bir tacize tepki vermek ve buna karşı koymak için uygun desteği bulabilirler. WAS, proje sonuna kadar paydaşlarla işbirliği içinde devam edecek ve uzun vadede spor ve fiziksel aktiviteye daha eşit katılımın sağlanmasına katkıda bulunacaktır.