Spor Elçileri Derneği gönüllü bir spor derneğidir. Tüm üyeler toplumdaki spor kültürünü arttırmak, insanların fiziksel aktiviteler yapmalarını ve aktif bir yaşam tarzına sahip olmalarını sağlamak için çalışan gönüllülerdir. Hedef grup tüm yaş gruplarıdır. Dezavantajlı ve engelli insanlar çoğunlukla faaliyetlerimize entegre edilmektedir.

Top