Fair Play nedir?

Adil oyun, sadece sporla bütünleşmekle kalmayıp aynı zamanda günlük yaşamla ilgili bir dizi temel değeri içeren ve somutlaştıran karmaşık bir kavramdır.

Adil rekabet, saygı, dostluk, takım ruhu, eşitlik, dopingsiz spor, dürüstlük, dayanışma, hoşgörü, ilgi, mükemmellik ve sevinç gibi yazılı ve yazılı olmayan kurallara saygı, hem açık hem de kapalı alanda deneyimlenebilen ve öğrenilebilen adil oyunun yapı taşlarıdır.

Fair Play’in temel değerleri ne anlama geliyor?

Adil rekabet
Başarı meyvelerinin tadını çıkarmak için kazanmak yeterli değildir. Zafer mutlak adil yollarla, dürüstlükle ve sadece oyunla ölçülmelidir.

Saygı
Her sporcu için yazılı kurallara uymak zorunludur ve yazılı olmayanlara saygı göstermek şarttır. Adil oyun, rakiplere, diğer oyunculara, hakemlere ve taraftarlara koşulsuz saygı gösterilmesini gerektirir.

Adil oyunun temel değerleri dünyanın iyileşmesine nasıl katkıda bulunur?

Adil oyun bir teori değildir. Adil oyun, davranışta kendini gösteren bir tutumdur. Ne zaman adil oyun ruhu içinde hareket edersek, huzurlu ve daha iyi bir dünya kurmaya katkıda bulunuruz.

Adalet ve güvenilirlik olmadan toplumumuzun yerleşik düzeni risk altındadır. Kurallara uymazsak, oyunun ruhunu mahvederiz ve oyunbozucularla oynamak imkansızdır.

Hem sporda hem de hayatta başarılı katılım, terfi ve gelişmenin önemli ve merkezi bir parçası olan adil oyun, insanlara hoşgörü ve başkalarına saygı gösterilmesini öğretebilir. Topluma entegre olmalarını ve takım çalışması duygusu yaratmalarını sağlayabilir. Sporda adil oyun, umut, gurur ve kimlik verme yeteneğine sahiptir ve milliyetlerin, siyasetin, dinlerin ve kültürlerin sıklıkla bölündüğü yeri birleştirebilir.

Adil oyun ruhuyla işbirliği, hayatın her alanında saf oyunculuktan daha da büyük sonuçlar verir. Yaşam kalitesini ve insan refahını iyileştirmenin bir yolu olarak günümüz toplumunda kilit bir rol – bir katalizör rolü oynamaktadır.

Adil oyun, spor ve toplumun çeşitli paydaşları tarafından nasıl tanımlanır?

Spor şampiyonları için adil oyun
Adil oyun olmadan spor ve şampiyon da yoktur.

“Hayattaki önemli şey zafer değil kavgadır; esas olan kazanmış olmak değil, iyi savaşmış olmaktır.” Baron Pierre de Coubertin

“Şampiyon yapmak ilk önce çizgiyi geçmekten daha fazlasını gerektirir. Şampiyon bir kazanandan daha fazlasıdır. Şampiyon, kurallara saygı duyan, dopingi reddeden ve adil oyun ruhuyla yarışan kişidir.” Jacques Rogge, IOC Başkanı

“Adil oyun, spora güzelliğin karakterini verir. Adil oyun ortak bir dildir, tüm spor dünyasını bir araya getirebilen sporun çimentosudur. Birçok şampiyon vardır, ancak şampiyonların şampiyonu antrenman yapan, yarışan ve adil oyun ruhu içinde yaşayandır. “Jenő Kamuti, Uluslararası Fair Play Komitesi Başkanı

“Adil oyunu, adalet ruhu, adalet ve insanlık onuru gibi ahlaki değerlerle ilişkilendirmediğimiz sürece anlayamayız. Bu” geniş “vizyon, adil oyunu herkes için erişilebilir kılar ve tüm özel uygulamalarının temelini oluşturur.

Böylece saygı, sadakat, hoşgörü ve sağlıklı beden sporda adil oyunun işaretleridir. Karşılıklılık rekabette önemli bir rol oynar: biri rakibi olmadan yapamaz ve spor diğerine karşı saygılı bir tutum ister; saygı kaybedene de ve kazanana da gösterilmelidir.

Adalet olabilmesi için, boş zaman sporunda rekabet sporlarında olduğu gibi fırsat eşitliği de gereklidir ve ikincisinde, antremanın tüm aşamalarında adalet mevcut olmalıdır. Adil oyun, rakiplerin ve farklı kültürlerin sosyal çevresinin en iyi şekilde anlaşılmasını gerektirir. “Uluslararası Fair Play Komitesi, Deklarasyon 2011

“Adil oyun kavramı, tüm sporları temelini oluşturan evrensel olarak anlaşılmış bir kavramdır. Adalet olmadan spor herhangi bir anlam veya amaçtan yoksundur. Daha da kötüsü, katılımcıları için zararlı bir deneyim olabilir.

Ancak adil oyun aynı zamanda bir felsefedir – başkalarına saygı ve spor kurumuna saygı. Bu, sporla ilgilenenler arasında sporun çocuklarımıza ve kendimize öğretmesini istediğimiz değerler ve dersler üzerinde bir anlaşmaya yol açar.

Adil oynamak da seçim yapmakla ilgilidir. Birbirimizle sporda veya sporun izleyicileri olarak etkileşime girdiğimizde, neyin doğru ve neyin doğru olmadığını düşündüğümüzü düzenli olarak dikkate almalı ve tanımlamalıyız. Spor, bizi insanın mükemmelliğini arayışı için kolektif bir çabaya sokar. Çocuklarımız sporda birbirleriyle etkileşime girdikçe, adil oyun konularında iyi seçimler yapma yetenekleri ve toplumda ödüllendirici ve tatmin edici bir yaşama neyin yol açtığını düşünme ve öğrenme yetenekleri olgunlaşır. “Kanada Sporda Etik Merkezi.

“Adil oyun, arkadaşlık, başkalarına saygı ve her zaman doğru ruhla oynamak kavramlarını içerir. Adil oyun sadece bir davranış biçimi değil, bir düşünme biçimi olarak tanımlanır.” Spor Etiği İlkeleri, Avrupa Konseyi

Günlük yaşamın şampiyonları için adil oyun
“O halde ne doğa tarafından, ne de doğaya aykırı olarak bizde erdemler ortaya çıkmaz; aksine erdemleri alabilmek için doğa tarafından adapte oluruz ve alışkanlıkla mükemmel hale geliriz.” Aristoteles, Nichomachean Etik

“Adil oyun olumlu bir kavramdır. Spor, adil bir şekilde uygulandığında, toplumu ve uluslar arasındaki dostluğu zenginleştiren sosyal ve kültürel bir faaliyettir. Spor, adil oynanan, kendini tanıma, kendini ifade etme, kişisel başarı, beceri kazanma ve yetenek gösterimi; sosyal etkileşim, keyif alma, sağlık ve yerine getirme fırsatı sunan bireysel bir etkinlik olarak da kabul edilir.
Spor, gönüllü olarak çalışan çok çeşitli kulüpleri ve liderleri ile topluma katılımı ve sorumluluğu teşvik eder. Ayrıca, bazı faaliyetlere sorumlu katılım, çevreye duyarlılığın artırılmasına yardımcı olabilir. “Spor Etiği İlkeleri, Avrupa Konseyi

Kaynak: http://www.fairplayinternational.org/what-is-fair-play-