Fair Play Nedir?

Fair Play Nedir?

Fair Play nedir? Adil oyun, sadece sporla bütünleşmekle kalmayıp aynı zamanda günlük yaşamla ilgili bir dizi temel değeri içeren ve somutlaştıran karmaşık bir kavramdır. Adil rekabet, saygı, dostluk, takım ruhu, eşitlik, dopingsiz spor, dürüstlük, dayanışma,…

Triatlon Nedir? Dünya’da ve Türkiye’de Triatlon Tarihi ve Kuralları

Triatlon Nedir? Dünya’da ve Türkiye’de Triatlon Tarihi ve Kuralları

Yunanca kökene sahip olan triatlon sözcüğü, “üç” anlamına gelen “treis” ile “yarışma” anlamına gelen “athlos” kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yüzme, bisiklet ve koşuyu bir araya getiren, dayanıklılıkla mental gücün de ön plana çıktığı triatlon, 2000 Sidney…